Fokus!

Skogfrøverket skal etablere nye plantasjer, og har i den forbindelse behov for å leie eventuelt kjøpe nye arealer for dette formålet.
[Les mer...]

Foredrag

Skogplanteforedling og skogskjøtsel for klimavennlig verdiskapning i skogen.
[Les mer...]

Biblioteket

Les om arbeidet med etableringen av et foredlingsprogram for juletrær med fjelledelgran, Abies lasiocarpa, i Norge. Artikkelen er publisert i Nåledrys nr 78/2011.
[Les mer...]

Avishylla

Les nettartikkel fra Aftenposten.no om Goliats skjebne og hvordan Goliat, norsk avlstre nr 1, lever viderere. Foto: Anita Jacobsen/Romerike Blad
[Les mer...]