e-Bok: Klima

Hva har så dette å si for granas tilpassing til klimaet? Et svært viktig moment er at den fine tilpassingen til voksestedets klima som en regnet med at tar mange generasjoner gjennom naturlig seleksjon faktisk langt på vei skjer etter en generasjon. Grana produserer dermed avkom hvor fenologien, det vil si vekststart- og avslutting følger klimaendringene nesten til punkt og prikke. Dette har den fordel at det til en hver tid finnes avkom som er tilpasset klimaet på voksestedet. En annen fordel er at når pollen kommer fra et annet klima enn der mortreet står og avkomet sannsynligvis vil vokse, vil avkomet uansett være tilpasset voksestedet. I vindpollinerte treslag kan pollenet bli transportert over store avstander og fra en klimasone til en annen. Når avkomet fra slike langdistansekryssinger i utgangspunktet er tilpasset klimaet på voksestedet bidrar det til å øke flyten av gener mellom geografiske områder.

I fjell- og dalområder kan det være stor forskjell i klima mellom bunnen og toppen av lia samtidig som pollenflyten der i mellom kan være stor. Også i dette tilfellet vil denne mekanismen sørge for at avkomet er tilpasset stedet der det skal vokse. En art som har denne evnen til å tilpasse seg klimaet på voksestedet fra en generasjon til neste vil være i stand til å vokse på mange steder og til å spre seg raskt.


Pollensky i Gauldalen 2006.  Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Side 5 av 9
Tilbake   |   Neste side