e-Bok: Klima

Oppsummering
Skogen blir påvirket av klimaet. Grana har vist seg å ha en meget fleksibel tilpassing til endret temperatur. Samtidig påvirker skogen klimaet på mange måter. Nye forskingsresultater tyder på at skogene er mer avanserte regulatorer av klimaet enn vi har trodd; de kan påvirke temperaturen ved å endre skyalbedo, de kan transportere nedbør innover kontinentene og de kan fange store mengder CO2 som lagres i biomasse og jord. Planteforedling for økt vekst vil øke CO2 opptaket vesentlig. På landsbasis er det snakk om flere millioner tonn, avhenging av hvordan skogene skjøttes og hvor mye foredlet materiale som blir brukt. Kostnaden med CO2 binding ved bruk av planteforedling er svært lav, eller gratis, alt avhengig av beregningsmåte, kalkulasjonsrente og tømmerpris. Samtidig er det få om ingen andre tiltak som monner så mye som bruk av foredlet plantemateriale i kombinasjon med tettere planting.

Referanser 
Johnsen Ø., Kvaalen, H., Yakovlev I., Dæhlen O.G., Fossdal C.G., Skrøppa T. 2009. An Epigenetic Memory From Time of Embryo Development Affects Climatic Adaptation in Norway spruce. In: Gusta L, Wisniewski M, and Tanino K (eds): Plant Cold Hardiness- from Laboratory to the Field CABI Publ., 99-10.

Kvaalen, H., Johnsen, Ø. 2008. Bud set in Picea abies is regulated by a memory of temperature during zygotic and somatic embryogenesis. New Phytologist. 177: 49-59.

Kurten T., Kulmala M., Dal Maso M., Suni T., Reissell A., Vehkamaki H., Hari P., Laaksonen A., Viisanen Y., Vesala T. 2003. Estimation of different forest-related contributions to the radiative balance using observations in southern Finland. Boreal Environment Research. 8: 275-285.


Makarieva A.M., Gorshkov V.G. 2007 Biotic pump of atmospheric moisture as driver of the hydrological cycle on land. Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1013-1033.

Mukhin, V.A., Voronin, P.Y. 2009. Methanogenic Activity of Woody Debris. Russian Journal of Ecology. 40: 149–153.

Skroppa, T., Tollefsrud M.M., Sperisen C., Johnsen O. 2009. Rapid change in adaptive performance from one generation to the next in Picea abies-Central European trees in a Nordic environment. Tree Genetics & Genomes. 6: 93-99.

Spracklen D.V. , Bonn, B., Carlslav K.S. (2008). Boreal forests, aerosols and the impacts on clouds and climate. Phil. Trans. R. Soc. A. 1885: 4613-4626.

Side 9 av 9
Tilbake