e-Bok: Forskning

e-Bok: Forskning og utvikling         Av: Arne Steffenrem, Mari-Mette Tollefsrud, Harald Kvaalen, Tore Skrøppa og Tor Myking
 

Somatisk embryogenese av fjelledelgran, Abies lasiocarpa. Foto: Harald Kvaalen, Skog og landskap


Introduksjon

Skogplanteforedling er materialiseringen av mange tiårs nasjonalt og internasjonalt vitenskapelig arbeid innen trærs biologi og virkesproduksjon. I praksis kombineres vitenskapelige metoder med operativ erfaring og tilpassing for å fremskaffe genetisk godt frø for framtidig produksjonsskog. Høy grunnleggende kunnskap, spesielt om trærs genetikk og fysiologi, er nødvendig for å få den forventede effekten av investeringer i planteforedling. Videre utvikling av den kunnskapen vi har i dag vil gi nye muligheter for effektiv og bærekraftig foredling; en foredling som framtidige generasjoner kan ta til nye og høyere nivå. Langsiktigheten i foredlingsarbeidet gjør det spesielt viktig å ha vitenskapelig grunnlag for at alle ”snarveier” og ”rasjonaliseringer” virkelig er det på lang sikt. De må derfor testes og analyseres før de settes i verk. Det som på kort sikt ser ut til å være effektivt, kan på lang sikt være en blindvei som reduserer mulighetene for effektiv bruk av de genetiske ressursene i mange tiår framover. Det etterstrebes at forskningen skal publiseres nasjonalt eller internasjonalt. Publisering i anerkjente tidskrifter som bruker en bedømmelseskomité for å godkjenne forskningen, er med på å kvalitetssikre både forskningen og foredling.

Planteforedling er et fag i kontinuerlig utvikling. Etter hvert som ny kunnskap genereres øker mulighetene for genetisk gevinst, samtidig som det praktiske foredlingsarbeidet kan rasjonaliseres og effektiviseres. Denne e-boken gir en oversikt over foredlingsforskningen før, nå og framover. E-boken vil være under stadig utvikling og nye kapitler med referanser til viktige forskningsresultater vil bli lagt til.

Side 1 av 9
Neste side