e-Bok: Forskning

Grunnleggende foredlingsforskning: Genetisk variasjon

Genetisk variasjon er grunnlaget for all planteforedling. Det er den genetiske variasjonen vi kan utnytte ved å gjøre utvalg av de beste individene og bruke dem til å produsere frø for fremtidsskogen. Foredlingsforskningen, som har pågått i Norge i vel 60 år, har gått fra å være studier av proveniensvariasjon og det å finne egnede provenienser for bruksområdene, til i hovedsak å være fokusert på genetisk variasjon innen provenienser, bestand og familier. Det er her det har vist seg at variasjonen er størst, og effekten av utvalg høyest.

Forskningen har hele tiden vært opptatt av de viktigste egenskapene for klimatilpassing, vekst og kvalitetsproduksjon. Studier av genetisk variasjon for disse egenskapene betyr forsøksvirksomhet over et bredt spekter av miljøer, med omfattende feltarbeid og metodeutvikling, fulgt av statistiske analyser og nasjonal eller internasjonal publisering. Mer om granas innvandringshistorie, innavl og genetisk variasjon finner du i e-boken ”Arv”. 

Det har de senere årene vært lagt stor vekt på å studere samspillet mellom skogskjøtsel og genetisk utvalg for egenskaper som er viktige for sluttproduktet – virkeskvaliteten. Mer om skogskjøtsel i samspill med planteforedling finner du i e-boken ”Skogskjøtsel”.

 

Planter fra ulike provenienser kan ha svært forskjellig vekstrytme, men innen proveniensen er variasjonen også stor. Foto: Skog og landskap

Side 2 av 9
Tilbake   |   Neste side