e-Bok: Forskning

WOVEN – Veddannelsen i varierende miljø

WOVEN er kortnavnet for prosjektet med den engelske tittelen ”Wood formation under varying environmental conditions”. Prosjektet har som formål å gi en dypere forståelse av hvilke faktorer som påvirker dannelsen av ved, og hvilke faktorer som skaper variasjon i virkesegenskapene, hos gran og furu. 

Arbeidet i prosjektet omfatter:
  • analysere effekten av klima på veddannelse, fiberegenskaper og vedkjemi
  • analysere effekten av genetisk bakgrunn for veddannelsen
  • studere faktorene som kontrollerer sesongvariasjon i karbonassimileringen og tilgjengelighet av fotosynteseprodukter gjennom vekstsesongen, og sammenhengen med tilgjengeligheten av nitrogen
  • analysere effektene og sammenhengene mellom fuktighetsforhold og næringsstatus på transport i ved- og silvev samt veddannelse
  • formulere en dynamisk prosessbasert modell som beskriver veddannelse på basis av hele treets fysiologi

Prosjektet er en del av det internasjonale ERA-NET programmet WoodWisdom-Net hvor den norske delen er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Harri Mäkinen (det Finske skogforskningsinstituttet), og prosjekpartnere er fra Sveriges landbruksuniversitet, Universitetet i Helsinki (Finland), Universitetet for miljø og biovitenskap (Norge) og Skog og landskap (Norge). 
Linkt til  Woven-poster

 

I en årring kan det være mange spor etter miljøpåvirkning i den perioden veden dannes. Bakgrunnsbildet er tatt med mikroskop og viser tverssnittet av en årringen som ble dannet i 2007. De første trakeidene som blir dannet om våren kalles vårved. De har relativt tynn cellevegg i forhold til cellens diameter. Mot slutten av vekstsesongen dannes sommerved med tykkere cellevegger samtidig som diameteren på cellen er mindre. Innfelt i bildet er det lagt inn kraftig forstørrelse av to regioner. Den til høyre er viser et område med falsk sommerved. Den til venstre viser ekte sommerved. Den falske sommerveden ble antakeligvis dannet under en periode med høye temperaturer og vedvarende tørkestress. Dermed ble diameteren til cellene redusert i forhold til normal utvikling. WOVEN-prosjektet studerer nettopp miljøpåvirkning for veddannelsen; hva betyr økt lengde på vekstsesongen? Er det samspill mellom genetikk og miljø? Hvordan påvirker næringsstatus effektene av miljøet? (Foto: Arne Steffenrem, Skog og landskap).
Side 4 av 9
Tilbake   |   Neste side