e-Bok: Forskning

 WoodRes – resistens mot rotråte og blåvedsopp

WoodRes er kortnavnet for prosjektet ”Breeding Norway spruce for beneficial wood properties and resistance against root rot and bark beetle associated blue-stain fungi attacks”. Hovedmålet med prosjektet er å beskrive variasjon i granas resistens mot rotråte og granbarkebillens blåvedsopp. Prosjektet skal også studere eventuelle sammenhenger mellom virkesegenskaper og resistens/motstand mot patogenenes skadelige effekt på veden.  Et viktig mål med prosjektet er også å legge til rette for at genetiske materialer med høyere resistens og samtidig høy virkeskvalitet kan bli tilgjengelig for foredling.

Prosjektet som varer fra 2010 og løper ut 2013 ledes av seniorforsker Halvor Solheim ved Skog og landskap og er finansiert av Norges forskningsråd og Skogfrøverket. Total budsjettramme i perioden er 8,6 millioner kroner. Forskere innen fagmiljøene genetikk, patologi og entomologi er involvert i prosjektet.
Bildet viser trær med ulik motstandsdyktighet for blåvedsopp etter inokulering av sopp i stammen. Foto: Skog og landskap

Side 5 av 9
Tilbake   |   Neste side