e-Bok: Forskning

Ny-frø prosjektet

Prosjektet ble initiert av Planteskolene i Midt-Norge som observerte at planter fra frø samlet inn i 2006 hadde en sørligere vekstrytme i forhold til det en er vant til fra eldre frøårganger. Planteskolene etterlyste en mer inngående studie av dette for å klarlegge praktiske konsekvenser av forskjellene i vekstrytme både for produksjonsmetoder i planteskolen og bruk i skogen. 

Prosjektet startet med såing av aktuelle frøpartier i forsøk ved Skjerdingsstad og Alstahaug planteskoler i 2009. Forsøket inneholdt i alt 35 sorter bestående av frø sanket i perioden 1970 - 2008 for provenienser som brukes i Midt-Norge (Trøndelag og Helgeland). I tillegg ble det sådd frø fra AØ3 og Kaupanger frøplantasje som referansemateriale. Plantene ble spirt i juni og fulgt opp med registrering av knoppsetting (vekstavslutning) utover august og september. Forsøket skal i 2010 fortsatt følges i planteskolene med nye registreringer av vekstrytme. Etter planen skal materialene plantes ut i feltforsøk i 2011 for langsiktig oppfølging.

Et tilsvarende prosjekt er startet i 2010 med frøpartier og provenienser for Østlandet


Bildet viser to ulike sorter/provenienser, hvor den til venstre har avsluttet veksten og satt knopp.  Foto: Gisle Skaret, Fylkesmannen i Nordland

Side 6 av 9
Tilbake   |   Neste side