e-Bok: Forskning

Foredlingspopulasjonen i gran får stamtavler

Studier viser at selvpollinering og innavl hos gran fører med seg tydelig tegn på innavlsdepresjon. Innavl og innavlsdepresjoner kan unngås hvis vi er i stand til å sette sammen ubeslektede trær i foredlingspopulasjonen og frøplantasjene. For de individene av gran som skal inngå i foredlingspopulasjonen ønsker vi å kartlegge og kontrollere slektskapet i foredlingspopulasjonen. For å gjøre dette kjører vi standard genetiske fingerprinting analyser, såkalte mikrosatelitter. Det er nå mange mikrosatelitter utviklet for gran, og gode analyseverktøy for å kartlegge slektskap finnes.

Ved å konstruere individuelle DNA profiler, er det også mulig å finne tilbake til foreldrene til trærne. I stedet for å gjøre mange og dyre avkomforsøk, kan vi når vi har konstruert stamtavlene, gå ut i aktuelle forsøk eller i plantingene fra frøplantasjene i skogen og selektere avkom med de egenskapene vi er interessert.  På den måten er det mulig å begrense antallet dyre avkomforsøk.

Figuren viser hvordan en DNA profil fra to grantrær ser ut (A og B) basert på variasjonen vi finner for tre mikrosatelitter (fargene grønn, svart og blå; den røde fargen er en størrelsesmarkør). Begge trærne har to varianter, eller to alleler for hver mikrosatelitt (locus), det vil si at de er heterozygote for alle tre lociene.

Side 7 av 9
Tilbake   |   Neste side