e-Bok: Forskning

Identifisering av opprinnelse i fjelledelgran

Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er et treslag som har gode juletreegenskaper og er godt tilpasset dyrking i Norge. Juletrebransjen har i dag et stort behov for godt frømateriale. Proveniensforsøk av fjelledelgran i Norge har vist at det er store forskjeller mellom populasjoner både i morfologi og i egenskaper som viser tilpasning til klima. Trær i forsøk produserer nå frø, men det er usikkerhet om hvilke proveniens disse trærne egentlig er. Det er derfor viktig å identifisere disse proveniensene og slik være sikker på at man bruker riktig proveniens før man setter i gang en storstilt dyrking av juletrær fra disse frøene. For å identifisere proveniensen ønsker vi bruke molekylærgenetiske markører. Molekylærgenetiske markører vil også bli brukt for å kontrollere slektskapet i foredlingspopulasjonene siden utvalget blir gjort fra planter som kan være nært beslektet. 

Hva kan vi forvente oss av genetisk differensiering i fjelledelgran? Den har sin naturlige utbredelse i de vestre delene av USA og Canada og går helt opp til Alaska. Den vokser i spredte populasjoner. Hos andre bartrearter fra samme utbredelsesområde har man funnet geografisk strukturert variasjon i molekylærgenetisk variasjon. Det er derfor grunn til å tro at vi også hos fjelledelgran skal være i stand til å finne genetiske forskjeller også i nøytrale genetiske markører. Et at hovedproblemene med fjelledelgran derimot er at det ikke er utviklet markører spesielt for denne arten. Vi har derfor testet mange markører som har blitt utviklet for andre nærstående edelgran arter og har funnet noen markører som virker lovende. Utfordringen blir å finne nok markører som kan skille provenienser med nær geografisk beliggenhet. Et alternativ er da å selv utvikle markører tilpasset fjelledelgran. 
 

Figuren viser naturlig naturlige utbredelsen av fjelledelgran i USA og Canada (lysegrønt) og populasjoner (mørkegrønne sirkler) av fjelledelgran som finnes i nyere proveniensforsøk i Norge.  

Side 8 av 9
Tilbake   |   Neste side