e-Bok: Forskning

Dokumentasjon av foredlingsmaterialer i Midt- og Nord-Norge

Skogfrøverket og Fylkesmennene i Nord- og Midt-Norge har i samarbeid initiert et prosjekt som skal tilrettelegge all nødvendig informasjon om genetiske forsøk i de respektive landsdelene slik at materialer og resultater kan brukes på lang sikt i forskning og planteforedlingen for skogtrær og bidra fremtidig næringsutvikling i regionen.

Prosjektet er finansiert av Norsk genressurssenter, Skogfrøverket og Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag. Prosjektet startet i 2009 og skal avsluttes i 2011. Prosjektleder er Arne Steffenrem. Budsjettrammen for prosjektet var 500.000 kroner for 2009 og 390 000 kroner i 2010.

En presentasjon av prosjektet finner du her!Bildet viser avkomforsøk med Lutzgran i Hemnes i Nordland

Side 9 av 9
Tilbake