e-Bok: Foredling

Foredlingspopulasjoner
Valg av utgangsmateriale (foredlingspopulasjon) er første trinn i foredlingen. For hver sone det skal foredles for, velges et utgangsmateriale som generelt er tilpasset de klimatiske forhold i sonen. Dette materialet kan være fra et geografisk begrensavgrenset område, eller det kan også være basert på tester av vekstrytme og herdighet.

Foredlingspopulasjonen bør omfatte flere hundre trær eller familier slik at en senere har muligheter for å gjøre utvalg for flere egenskaper og samtidig beholde en tilstrekkelig stor foredlingspopulasjon. Det utvalgte materialet bevares som podninger i et klonarkiv eller i en frøplantasje for direkte masseformering. Det kan også bevares som familier plantet i avkomforsøk eller i en frøplantasje basert på frøplanter.

_________________________________________

Klonarkivet og frøplantasjen på Årøy i Sogn like etter etableringen i 1991.  Her er det podet opp over 200 avlstrær valgt ut i noen av de fineste bestandene med plantet gran på Vestlandet. Utvalgskriterine var god vekst og kvalitet.  Det ble også gjort undersøkelser av densitet.  Frøplantasjen har ennå ikke blomstret og det har sålangt ikke vært mulig å etablere avkomforsøk med dette materialet. Foto: Skog og landskap
 

Side 3 av 19
Tilbake   |   Neste side