e-Bok: Foredling

Tester
For å nå god fremgang i planteforedlingen er det nødvendig med et effektivt testingsregime som gjør det mulig å estimere avlsverdier for de egenskaper som det er ønskelig å foredle for. Samtidig må en ha kontroll med at uønskede egenskaper ikke blir med. Testing er også nødvendig for å definere bruksområder for frø fra bestand, for sams frø fra frøplantasjer og for frø av klonblandinger.

For praktisk planteforedling er tre typer tester aktuelle.

Tidligtester er vanligvis kontrollerte fryseforsøk eller registrering av knoppsetting første eller annen vekstesesong i planteskolen eller i vekstkammer. Tidligtester gjør det mulig å raskt sammenligne ulike frøpartier, kloner eller familier for juvenile egenskaper. Tidligtester har imidlertid begrenset verdi i planteforedlinga da det er liten sammenheng mellom egenskaper observert på små planter og egenskapene på eldre trær.

I kortsiktige avkomforsøk plantes trærne f.eks på dyrket mark. Her registreres overlevelse, høydevekst, vekstrytme, og feil eller skader som gir nedsatt kvalitet.

Langsiktige avkomforsøk plantes på skogsmark i vanlig forband og trærne skal få lov til å vokse opp til bestand. Det gjøres registreringer av overlevelse, skader og feil, høyde og diameter. Kvalitetsegenskaper på stammen og i veden kan måles i forsøket når det har nådd hogstklasse 2-3.

Tester av kloner etableres på samme måte som avkomforsøk med familier.

 

Side 7 av 19
Tilbake   |   Neste side