e-Bok: Foredling

Foredling på kort og lang sikt
Planteforedling med skogtrær er meget langsiktig, i forhold till all annen foredling, men også utfra de tidsperspektiv en er vant til i skogbruket. Virksomheten gir gevinster både på kort og lang sikt. 

På kort sikt handler det norske utvalgsarbeidet om å bruke informasjon fra avkomforsøk til å velge ut de beste familiene (avlstrærne) for frøproduksjon i frøplantasjer. Gevinsten vi kan få fra denne prosessen kommer i tillegg til den gevinsten vi har ved å bruke frøplantasjefrø i dag. Det vil imidlertid være forskjell mellom foredlingspopulasjonene for hvor mye vi kan vinne med familieutvalget. Siden de genetiske parametrene er relativt stabile mellom populasjonene, er det først og fremst antall testede familier innen hver populasjon som avgjør mulighetene for gevinst.

På lang sikt vil vi få en kontinuerlig genetisk forbedring av foredlingspopulasjonen over mange generasjoner. Ved å ha flere populasjoner som dekker de aktuelle klimasoner, har vi også en beredskap for eventuelle framtidige klimaendringer.  I dag starter arbeidet med å fremskaffe foredlingsmaterialer for anlegg av 2. generasjons frøplantasjer.

Kunstig pollinering ved krysningsarbeid i Kaupanger frøplantasje. Foto: Gunnar Haug, Skogfrøverket
Side 8 av 19
Tilbake   |   Neste side