e-Bok: Foredling

Formeringsmetoder I
Den vanligste måten å masseprodusere foredlet materiale på er frøproduksjon etter fri bestøvning i frøplantasjer. Frøplantasjene kan klassifiseres i flere typer avhengig av hvor mye genetisk informasjon en har om materialet i plantasjen, og om slik informasjon er benyttet til å gjøre et genetisk utvalg. Den genetiske gevinsten ved å bruke frø fra plantasjen vil avhenge av om et slikt utvalg er gjort. I den enkleste formen kan frøplantasjene benyttes til å produsere frø i kontrollerte former uten at en foretar et genetisk utvalg.

En utestet frøplantasje består vanligvis av podninger av fenotypisk utvalgte trær fra bestand (1. generasjons frøplantasje). En liten foredlingsgevinst vil vanligvis være tilstede ved å bruke frø fra en slik plantasje, både på grunn av utvalget og fordi innavlen i det naturlige bestandet er borte.

En testet frøplantasje er enten en utestet plantasje som er tynnet basert på informasjon fra avkomforsøk, eller en som er basert på utvalgte og testede kloner. Dersom et utvalg av de opprinnelige foreldreklonene inngår, kalles en slik frøplantasje ofte en 1,5 generasjons frøplantasje.


Innsamling av podekvist fra de beste avkommene etter testede gode avlstrær som skal podes opp i Sanderud frøplantasje. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket


Side 9 av 19
Tilbake   |   Neste side