e-Bok: Foredling

e-Bok: Skogplanteforedlingen         Av: Øyvind Meland Edvardsen og Arne Steffenrem


I denne e-boken beskriver vi mål og metoder for planteforedling med skogstrær og hvilke muligheter som finnes ved en langsiktig satsing på bruk av foredlet materiale i skogkulturen. 

Foredlingsstrategien
En foredlingsstrategi definerer de geografiske områder (soner) en vil foredle for. Den definerer utgangsmaterialer for hver sone, hvordan de skal velges ut, hvordan de skal testes og hvilke egenskaper det skal legges vekt på i foredlingen. Strategien sier også hvordan bruksmaterialet skal produseres på kort sikt og hvordan foredlingspopulasjonen skal utvikles og formeres videre i en langsiktig foredling over flere generasjoner. Den norske foredlingsstrategien er nærmere beskrevet i Skogfrøverkets "Strategisk plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring".

En ny strategi for skogplanteforedling vil bli vedtatt i 2010 og vil trekke opp prioriteringene for de neste 30 årene! Dette dokumentet kan etterhvert leses i e-boken "Strategien".Konglesanking i Opsahl.  Skogfrøverkets daglige leder Øyvind Meland Edvardsen og tidligere daglige leder og foredlingspioneer Gunnar Haug.  Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket


Side 1 av 19
Neste side