e-Bok: Foredling

Foredlingsgevinst
Målet med planteforedlingen er kunne levere frø som gir planter med bedre genetiske egenskaper enn det en ville fått uten foredling. Denne forbedringen kalles genetisk gevinst. Den kan måles i volum, økning i bonitet eller kroner og øre. Mulighetene for genetisk gevinst avhenger i stor grad av tilstedeværelsen av genetisk variasjon ii populasjonen, og om dette er variasjon vi kan utnyttes til utvalgi.

Den genetiske variasjonen kan vi utnytte ved å velge de beste individene som foreldre til neste generasjon. I figuren til høyre er den fenotypiske variasjonen for f. eks. høydevekst illustrert som en normalfordelt populasjon. Utvalget vi gjør ligger til høyre i fordelingen. Dette er de beste individene. Bruker vi disse som foreldre i en frøplantasje forventer vi at dette vil flytte gjennomsnittet i neste generasjon mot en høyere verdi. Forflyttningen mot høyre kalles genetisk gevinst (ΔG). Hvor mye dette gjennomsnittet flyttes avhenger av: 1) hvor mange individer vi velger fra første generasjon (utvalgsintensiteten, i), 2) arvbarheten og 3) den additive genetiske variasjonskoeffesienten.

Presisjonen i foredlingsarbeidet øker når familier kan testes i avkomforsøk. Vi har i dag mange familier i test og arbeidet pågår med å velge ut de beste for å forbedre frøplantasjene ytterligere.

 
Side 6 av 19
Tilbake   |   Neste side