e-Bok: Foredling

Variasjon mellom individer i et bestand (populasjon)
Selv om den gjennomsnittlige genetiske variasjonen i vekstrytme og herdighetsutvikling mellom naturlige populasjoner er stor, så er forskjellene i vekstrytme og herdighetsutvikling mellom ulike individer i naturlige populasjoner enda større.

Forsøk viser at variasjonsbredden i frostherdighet om høsten mellom avkom fra 10 grantrær fra samme bestand kan være like stor som mellom provenienser med høydeforskjell på 400 m eller inntil tre breddegraders forskjell (2,3). Vekstrytmen har betydning for trærnes tilvekst og muligheter for å utvikle seg uten skader som følge av frost i vekstperioden.

Vekstrytme og herdighet er såkalte "adaptive" egenskaper. Dette er egenskaper som karakteriserer trærnes klimatilpasning og som er direkte påvirket av miljøet gjennom naturlig seleksjon. Likevel viser de stor genetisk variasjon i alle naturlige populasjoner. Andre egenskaper som høydevekst, form, veddensitet og toleranse overfor råte- og blåvedsopper har også stor genetisk variasjon. Tilsammen er dette viktige egenskaper som kan utnyttes i et foredlingsprogram.

Bildene A, B, C og D (fra venstre) viser avkom fra en parkrysningsserie i 1982 med avlstrær i Stange frøplantasje. 

    

Bilde A viser et meget pent avkom etter avlstre Nr-2684 Grue (mor) og Nr-1308 Andebu (far). Bilde B og C viser avkom fra krysninger som har gjennomgående stygg kvistsetting, tette kvistkranser, lange greiner og spiss greinvinkel. Avkommene fra disse krysningene og foreldrene som har overført de dårlige kvalitets egenskapene blir ikke med videre i foredlingsprogrammet. Bilde D viser avlstre Nr-7871 som har gjennomgående fin kvistsetting, rett stamme, lite skader. Avlstreet er valgt ut blant de beste avkommene i en av de beste familiene i krysningsserien. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
Side 14 av 19
Tilbake   |   Neste side