e-Bok: Foredling

Mekanismer som former genetisk variasjon II

Naturlig seleksjon
Naturlig seleksjon har antagelig størst betydning for våre treslags utvikling og tilpasning til klima. Samtidig er dette en prosess som oftest reduserer genetisk variasjon da bare godt tilpassede individer vil klare å reprodusere seg. Den tidligere beskrevet klinale variasjon i adaptive egenskaper som vekstrytme skyldes sannsynligvis også en kombinasjon av naturlig seleksjon og genspredning.

Genetisk drift
Genetisk drift er en mekanisme som fører til minsket genetisk variasjon ved at genvarianter blir borte i en populasjon som følge av tilfeldigheter. Dette kan for eksempel skje i et bestand som består av få individer eller hvor få trær bidrar i den kjønnete formeringen slik at risikoen for innavl øker. Det er likevel antatt at genetisk drift har liten betydning for skogtrærnes genetiske variasjon i naturlige bestand.

Mutasjoner er den eneste kilden til ny genetisk variasjon for en art. Her representert ved "kottsjuka" på furu som fører til abnorm konglesetting ved toppskuddet og kjeglegran som har oppstått ved knoppmutasjon i ung alder (normal vekst de første 4-5 årene før mutasjon) Foto: Øyvind Meland Edvardsen og Ragnar Johnskås, Skogfrøverket.
Side 18 av 19
Tilbake   |   Neste side