e-Bok: Foredling

Foredlingsmål
Tilpasning til klima er hovedmål for all planteforedling med skogtrær i Norge. For å få et frømateriale som gir planter med optimal tilpasning til ulike klimaforhold er det nødvendig å etablere forskjellige foredlingspopulasjoner med ulik vekstrytme og herdighetsutvikling.

De generelle foredlingsmålene som vi ønsker å ta hensyn til ved utvalg er:

- God klimatilpasning og overlevelse
- God stamme- og vedkvalitet
- Høy tilvekst

Det må legges ulik vekt på foredlingsmålene i de enkelte soner.  Samtidig skal genetisk variasjon i foryngelsesmaterialene opprettholdes.

Vi vet at den økonomiske verdien av produksjonsskogen avhenger av både volum og kvalitet. Derfor ønsker en ofte å gjøre utvalg for flere egenskaper samtidig slik at det oppnås forbedring både i volum og kvalitet. Tradisjonelt er virkeskvalitet i skog knyttet sterkt til andelen skurtømmer. Da er det først og fremst skader som krok, råte, tennar, doble stammer og størrelsen på kvist som gir nedklassing til mindre verdifulle sortimenter. For industrien er også vedens tetthet, densitet, og formstabiliteten på skurlasten viktig. Det er derfor mange egenskaper en kan se for seg bør innlemmes i utvalgsarbeidet.

Egenskapene som en foredler mot bør vektes og gis et økonomisk fundament.  Ved utvalg for mange egenskaper vil imidlertid foredlingen for den enkelte egenskap bli mindre effektiv.


Side 2 av 19
Tilbake   |   Neste side