e-Bok: Foredling

Nødvendig genetisk variasjon
Planteforedling forutsetter at det er stor genetisk variasjon og arvbarhet for de egenskaper som en ønsker å foredle for. For de fleste treslag er det en betydelig genetisk variasjon mellom og innen naturlige populasjoner for egenskaper som har betydning for klimatilpasning, volumproduksjon og kvalitet. Den store variasjonen som finnes i norsk gran har gjort det mulig for grana å etablere seg raskt i nye miljøer og er en forutsetning for videre evolusjonær utvikling. Norsk skogplanteforedling utnytter den genetiske variasjonen til å fremstille frø som har et bedre overlevelse, volumproduksjon og kvalitet for den enkelte lokalitet, men uten å forringe den genetiske variasjonen i fremtidsskogen. Genetisk variasjon i frømaterialet oppnås ved å ha store foredlingspopulasjoner og mange kloner eller familier i frøplantasjene, samtidig som utvalget i foredlingen ikke gjøres for snevert.
_____________________________________________________

Ulike former av gran. Nr 39 "Siljangrana" ble utvalgt som et rankt og veksterlig tre med søyleform. Når den ble hogd var den 45 meter høy. Avkommene har i forsøk hatt en vekst på litt over gjennomsnittet og en kvalitet i gjennomsnitt med andre familier. Avlstre nr 39 finnes bl.a. i Kilen og Jordtveitmonen frøplantasjer. Avlstre nr 1 "Goliat" fra Setskog var 41 meter høy og står bevart i Sanderud frøplantasje.

Tegning av Tollef Ruden, Skogbrukets planteforedling 1961.


 

Side 5 av 19
Tilbake   |   Neste side