e-Bok: Frøplantasjer

 Sanderud frøplantasje  

Treslag: Gran
Bruksområde: A1-3, B1-3, C2-3
Areal frøplantasje: 227 dekar

Areal klonarkiv: 213 dekar

Sanderud er Norges største frøplantasje for gran og vil i framtida sørge for full dekning av behovet for granfrø i Østlandsområdet opp til 350 m o.h.

Utgangsmaterialet for frøplantasjen Sanderud er 60 avlstrær valgt ut av Skogforsk på slutten av 80-tallet. Disse avlstrærne ble podet i Biri og Sønsterud planteskole og plantet ut på feltet nærmest E6 i 1988-90. I 2000 og 2001 podet Skogfrøverket inn 15 nye avlstrær, som er blant de beste avkommene fra de beste familiene i krysningsforsøk plantet ut i perioden 1982-1986. På Sanderud er det også anlagt et klonarkiv for gran på Østlandet.

I 2005 tynnet Skogfrøverket borte de dårligste avlstrærne i deler av frøplantasjen, slik at de i liten grad kom til å bidra med pollen og frø i frøåret 2006.

Klonarkivet på Sanderud i vinterskrud.  Her er det arkivert ca. 700 kloner som fortiden er i avkomtest. Foto: Skogfrøverket

Side 4 av 8
Tilbake   |   Neste side