e-Bok: Frøplantasjer

Svenneby frøplantasje

Treslag: Gran
Bruksområde: A3-4, B3-4, C4-5
Areal : 240 dekar

Svenneby frøplantasje ligger på ei øy i Glomma i Våler kommune, nær grensa til Åsnes. Plantasjen ble anlagt i 1961 og produserer granfrø for bruk på Østlandsområdet 350-550 m o.h. De aller fleste avlstrærne stammer fra Hedmark og Oppland. På 80-tallet ble 25 av de opprinnelige 212 avlstrærne tynnet ut på bakgrunn av resultater fra avkomforsøk.

I frøåret 1993 ble nordre halvedel av plantasjen avvirket. Det ble satt igjen 3-4 trær pr. dekar og et par rader i ytterkant av plantasjen for å sikre en tilstrekkelig pollenproduksjon i den nye frøplantasjen. Under en skjerm av "pollentrær" ble det så plantet nye grunnstammer. Podingen startet i 2000 med 10 nye avlstrær valgt ut blant avkommene i en krysningsserie fra Opsahl frøplantasje. Hovedtyngden av podearbeidet på den nyetablerte delen av Svenneby ble fullført våren 2001. 100 avlstrær ble valgt ut blant klonmaterialet i Svenneby og Drogseth frøplantasjer på bakgrunn av resultater fra avkomforsøk, knoppsettings-forsøk og klonstudier. I utvalget ble det lagt vekt på klimatilpasning, generelle kvalitetsegenskaper, vekst, overlevelse og lite skader.

I forkant av frøåret 2006 ble det utført en mindre genetisk tynning av frøplantasjen.  I forbindelse med konglesankingen ble en stor del av den gjenværende eldste delen av frøplantasjen avvirket.  Denne delen skal fornyes med ca. 50 godt testede avlstrær for klimatilpasning, produksjon og kvalitet.  De nye frøplantasje-avdelingene på Svenneby kan begge kategoriseres som 3. omgang frøplantsjer.

Svenneby er den frøplantasjen som har levert mest frø gjennom årene.


Et av de nye testede avstrærne i Svenneby frøplantasje.  Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Side 5 av 8
Tilbake   |   Neste side