e-Bok: Frøplantasjer

Kaupanger frøplantasje
Treslag: Gran
Bruksområde: A4-6, B5-6, C5-8
Areal: 237 dekar


Arbeidet med å anlegge Kaupanger frøplantasje begynte ii 1962. Frøplantasjen omfatter et totalt areal på ca. 260 dekar, hvorav 237 dekar er granfrøplantasje. Det resterende arealet består av frøplantasjer og trearkiv med sitkagran Picea sitchensis, engelmannsgran Picea engelmanni og nobelgran Abies nobilis
 

Avlstrærne i den eldre delen av Kaupanger granfrøplantasje er plusstrær hentet fra 540-925 m o.h. på Østlandet. Kaupanger har velegnet klima for frøproduksjon med et godt sommerklima og relativt lite nedbør. Frømaterialet herfra får en senere skuddskyting og vekstavslutning på grunn av det varmere miljøet under blomstring og utvikling av frø.  Noe som gjør plantematerialet mindre utsatt for vårfrost.  Det er produsert rikelig med frø i Kaupanger.

Kaupanger frostherdig er en nyere avdeling med avlstrær utvalgt og testet med hensyn til frostherdighet om høsten. 
Kaupanger frøplantasje. Foto: Øyvind Meland Edvardsen
 

Side 6 av 8
Tilbake   |   Neste side