e-Bok: Frøplantasjer

Jordtveitmonen frøplantasje

Treslag: Gran
Bruksområde: E1-3, F1-3, Cv1-2
Areal: 100 dekar

Jordtveitmonen frøplantasje ligger i Evje & Hornes kommune i Aust-Agder. Plantasjen er på ca. 100 dekar og vil kunne forsyne begge Agder-fylkene med granfrø opp til 350 m o.h. Podingen i Jordtveitmonen frøplantasje startet i 1996 og har pågått fram til 2001. I frøplantasjen er det 122 forskjellige avlstrær, som ble valgt ut i fine bestand fra 100 til 300 m o.h. De fleste av avlstrærne er fra naturbestand.  Det ble under utvalget bevisst unngått plantede bestand hvor det var mistanke om mellomeuropeisk herkomst. Viktige utvalgskriterier var god  klimatilpasning og vurdering av trærnes kvalitetsegenskaper.

Viktige faktorer ved utvalget var:

  • god vekst 
  • mangel på skader, bl.a. gankvist
  • råtefrihet
  • rett og fin stammeform
  • liten avsmalning
  • jevn kvistsetting og lite høstskudd
  • liten kvistdiameter

Jordtveitmonen er en av våre yngste frøplantasjer og har ennå ikke blomstret i noen særlig grad.   Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket

Side 7 av 8
Tilbake   |   Neste side