e-Bok: Frøplantasjer

Kilen frøplantasje

Treslag: Gran
Bruksområde: C1-2, D1-2, E1-2, F1-2
Areal: 120 dekar

Kilen frøplantasje ligger i et godt klimaområde i hjertet av Telemark. Kilen ble anlagt på slutten av 80-tallet, samtidig med Sanderud frøplantasje.

Plantasjearealet er delt inn i fem avdelinger, det eldste podet i 1986. Alle avlstrærne stammer fra under 200 m o.h. i Telemark og frø herfra er fortrinnsvis tiltenkt brukt i Telemark.

Kilen ligger vakkert til i hjertet av Telemark. Foto: Ragnar Johnsås, Skogfrøverket

Side 8 av 8
Tilbake