e-Bok: Frøplantasjer

e-Bok: Frøplantasjene             Av: Øyvind Meland Edvardsen og Ragnar JohnskåsI en skogfrøplantasje er formålet å produsere genetisk og fysiologisk godt frø for skogbruksformål.

Forsøk viser at en skogeier kan regne med en økt virkesproduksjon på 5-15 % ved bruk av frøplantasjefrø framfor vanlig bestandsfrø. Etterhvert som frøplantasjene blir tynnet eller fornyet, basert på informasjon fra avkomforsøk, vil foredlingsgevinsten bli betydelig større.

I denne e-boken finner du beskrivelser av frøplantasjene og hvilke områder de skal forsyne med frø.
Bildet viser Jordtveitmonen frøplantasje hvor det dyrkes korn mellom radene.  En effektiv metode for ugraskontroll som også bidrar til å gjødsle frøplantasjetrærne og gir arealet bedre fremtoning i miljøet.  Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Side 1 av 8
Neste side