e-Bok: Frøplantasjer

De norske skogfrøplantasjene

 Frøplantasjene er ulike avhengig av hvilke prinsipper som er brukt for etableringen og foredlingsnivået på avlsmaterialet som er brukt!

Frøplantasjene er oftest anlagt som klonplantasjer, med podninger eller stiklinger av utvalgte avlstrær. Trær som er podet blomstrer villigere og i yngre alder enn trær fra frø. Utvalgtet kan være rent fenotypisk eller basert på genetisk informasjon som er fremskaffet gjennom enten korttids eller langtids avkomforsøk. 

Når de opprinnelige fenotypisk utvalgte avlstrærne brukes i frøplantasjen kalles den en 1. generasjons frøplantasje.  Første generasjons frøplantasjer er anlagt i flere omganger avhengig av utvalgsmetoden.  De første frøplantasjene fra 1960-tallet kalles gjerne 1. omgang og utvalget her er gjort i eldre naturskog.  Den 2. omgangen er gjerne frøplantasjer hvor utvalget er gjort i ulike typer forsøk og yngre produksjonsskog. Den 3. omgangen er frøplantasjer som er anlagt med testede avlstrær.

Frøplantasjer som er anlagt med testet materiale fra en 2. generasjons foredlingspopulasjon kalles for 2. generasjons frøplantasjer. Noen frøplantasjer er anlagt med frøplanter og kalles for frøplanteplantasjer.  De fleste frøplanteplantasjer er anlagt parallellt med avkomforsøk.

Her kan du laste ned en detaljert oversikt over norske skogfrøplantasjer!
Kartet viser frøplantasjene i Norge.  Granfrøplantasjene er merket med rødt.  Grønt er frøplantasjer med andre treslag.  NB: Kartet er ikke fullstendig.

Side 2 av 8
Tilbake   |   Neste side