e-Bok: Skogskjøtsel


 

Fig. 4: Tretall (pr hektar) og densitet i ungdomsved. Dataene er fra to avkomforsøk med plantematerialer fra Opsahl frøplantasje. Densiteten er målt på borprøver samlet inn i brysthøyde.


Virksekvalitet i foredlingen
Kvistdiameter og densitet er spesielle i foredlingssammenheng. Det er nemlig genetiske sammenhenger mellom dem og vekst. Det betyr at genetisk utvalg kun for økning av vekst alene kan medføre en økning av kvistdiameteren og reduksjon av densiteten. I foredlingsprogrammet blir utvalget derfor gjort etter to sett av kriterier, som vil variere mellom foredlingssonene:

  1. Utvalg for økt vekst samtidig som kvistdiameter og densitet holdes uendret
  2. Utvalg for økt vekst samtidig som kvistdiameter og densitet holdes uendret når disse sees som relative verdier i forhold til stammediameter.

 

Foredlingsmålene tar uansett sikte på å holde kvistdiameteren og densiteten på nivåer slik at en gjennom skogskjøtselen har full mulighet til å kontrollere disse. Forskjellen på de to settene av kriterier er at materialer etter utvalg   kan brukes uten behov for øking av plantetall selv om det foredlede materialet vil øke boniteten. Derimot vil materialer etter utvalg  2  måtte brukes i tettere planteforband for at kvistdiameter og densitet skal holdes på nivå med ikke-foredlede materialer. Den nødvendige økningen av plantetall vil stå i samsvar med bonitetshevningen en forventer.

Side 4 av 9
Tilbake   |   Neste side