e-Bok: Skogskjøtsel

Når kan det være unødvendig å bruke foredlede foryngelsesmaterialer?
Foredling drives først og fremst for bedre skogproduksjon – dersom helt andre prioriteringer ligger til grunn, bør kanskje andre foryngelsesmetoder og ikke-foredlede foryngelsesmaterialer brukes. I perioder med knapphet på frøplantasjefrø kan det være viktig å prioritere å bruke disse på lokaliteter der volumproduksjon har høyere prioritet i motsetning til arealer der produksjon og optimal skogskjøtsel ikke er prioritert like sterkt.

Fra hvilken frøplantasje skal vi bruke foryngelsesmateriale?

På Skogfrøverkets sine hjemmesider (www.skogfroverket.no) er det laget en veiledningsverktøy som gjør det enkelt å finne rett foryngelsesmateriale for aktuelle lokaliteter. I verktøyet legges fylke, kommune og høydelag inn for lokaliteten. Verktøyet gir da en liste med aktuelle materialer basert på gjeldende anbefalinger, lover og forskrifter. Ved å bruke dette verktøyet vil en derfor basere sine valg på de til enhver tid nyeste anbefalingene, samt at en med stor grad av sikkerhet følger gjeldende lover og forskrifter.

Rekkefølgen på forslagene til foryngelsesmaterialene er ikke tilfeldig. Som standard kommer først foredlede materialer. Disse er regnet som de mest optimale for høy skogproduksjon. Foredlet frø er alltid produsert i frøplantasjer og verktøyet oppgir hvilken frøplantasje som produserer egnet foryngelsesmateriale. I tillegg kommer forslag om frømaterialer fra utvalgte bestand, samt fra andre skogbestand.

Verktøyet gir til enhver tid stor fleksibilitet. Det vil alltid være viktig å ha kunnskap om lokalitetenes klima, spesielt med hensyn på frostfaren. På lokaliteter med stor fare for frost tidlig i vekstsesongen vil det være gunstig å bruke materialer som starter vekstsesongen sent. Erfaringsmessig viser det seg at foredlede materialer i de fleste tilfeller har denne egenskapen.

 

 

Fig. 7. Lokalisering av frøplantasjer.  Granfrøplantasjer i rødt.
Andre frøplantasjer i grønt.

Side 8 av 9
Tilbake   |   Neste side