e-Bok: Arv

 

Foredlingen kan fremme rask klimatilpasning
Ved å teste familier og deres avkom i miljøer som er kaldere og varmere enn de områdene avkommet er tenkt plantet i, vil man få kartlagt variasjonen i tilpasningsegenskaper. Hvis vi finner familier som klarer seg bra over store miljøgradienter er det også grunn til å tro at disse vil være fleksible i forhold til endringer i klimaet. På bakgrunn av studier så langt ser det ut til at organismer med en større grad av heterozygositet og slik sett en større fysiologisk plastisitet har større forutsetninger for å klare seg i et skiftende miljø.

Side 20 av 22
Tilbake   |   Neste side