e-Bok: Arv

E-bok: Arv         Av: Mari-Mette Tollefsrud, Øyvind Meland Edvardsen & Arne Steffenrem
 

I denne e-boken tar vi for oss temaer knyttet til genetisk variasjon hos gran. 

Kapittel 1   Genetisk variasjon

Fenotypisk variasjon – gener og miljø
Når vi går i en granskog er det ikke vanskelig å se at grantrærne vi går blant har forskjellig form, størrelse og greinsetting. Dette gjelder også for de fleste andre treslag. Det vi ser er fenotypen til hvert enkelt tre, og den bestemmes av treets gener og miljøet det vokser i. Vi sier derfor at fenotypen = genotypen + miljø og samspillet mellom disse. Følgelig består den variasjonen vi observerer, den fenotypiske variasjonen, av samspillet mellom den genetiske variasjonen og miljøet. I skogplanteforedlingen er det først og fremst den genetiske variasjonen i egenskaper som har betydning for klimatilpasning, volumproduksjon og kvalitet vi er mest interessert i. Spesielt treslag som har en vid utbredelse og en stor pollen- og frøproduksjon finner vi stor genetisk variasjon.

Genetisk variasjon er selve forutsetningen for seleksjon, både naturlig og kunstig. Det er viktig å huske på at den genetiske variasjon som finnes granbestand i dag utgjør et svært betydningsfullt grunnlag for økt verdiutvikling i skogbruket. Ved målrettet innsats på utvalg og testing av avlstrær og frøformering i frøplantasjer ønsker Skogfrøverket å tilby dagens og fremtidens skogeiere frø- og plantematerialer som kan øke avkastningen på skogen. Samtidig ønsker vi å ta vare på den store genetiske variasjonen som er nødvendig for granas evolusjonære utvikling og videre utnyttelse.Monolitten i Øyer.  En kjent form av søylegran som er arvelig betinget og som sannsynligvis skyldes en mutasjon.  Foto: Vidar Johnskås

 

Side 1 av 22
Neste side