e-Bok: Arv

Genetisk variasjon – forutsetningen for seleksjon og foredling
Genetisk variasjon er summen av forskjeller i genotypene til individene i en populasjon. Genetisk variasjon hos en art oppstår i første rekke gjennom mutasjoner. Endringer i kromosomene ved rekombinasjon og hybridisering med andre arter er også mekanismer som gjør at vi får nye genetiske kombinasjoner. Hvordan den genetiske variasjonen påvirkes og formes er avhengig av seleksjonstrykket, spredning innen og mellom bestand og genetisk drift. Historiske faktorer som innvandringshistorie og ikke minst menneskelig påvirkning spiller også en stor rolle.
 

 


Mutasjoner er den eneste kilden til ny genetisk variasjon for en art. Her representert ved "kottsjuka" på furu som fører til abnorm konglesetting ved toppskuddet. Foto: Øyvind Meland Edvardsen


Figur 1: Tegninger av ulike grentyper på gran fra Østlandet. Kvastgran er en type som synes å være rent miljøbetinget (stor alder og vind). Ellers er de ulike typene i store trekk arvelig bestemt. Tollef Ruden, Skogbrukets planteforedling 1961.

Side 2 av 22
Tilbake   |   Neste side