e-Bok: Arv

 

Gener i planteforedlingen
Tradisjonelt har genetisk variasjon blitt undersøkt gjennom å måle kvantitative egenskaper hos trær med kjent slektskap under mest mulig like miljøbetingelser. Dette har man gjort ved å teste familier eller kloner i forsøk som er lagt opp slik at man har muligheten til å separere betydningen av genotype fra miljøet, og samspillet mellom disse, som faktor for utviklingen av en gitt egenskap. Boniteten til et bestand – som er et uttrykk for produksjonsevnen til et bestand - er for eksempel en funksjon av samspillet mellom genotype og miljø. Vi vet altså lite om hvilke gener som styrer gitte egenskaper. Det vi vet er at egenskapene vi er mest interessert i er styrt av mange gener, og vi kan beregne oss fram til hvor mye av egenskapenes variasjon som skyldes summen av disse genene – arvbarheten. Arvbarheten er den andelen av den fenotypiske variasjonen som vi kan tilskrive arv.

For å utnytte den genetiske variasjonen i skogplanteforedlingen må vi skille foreldre med gode gener fra de som ikke er riktig så gode. Vi baserer oss da på beregninger av avlsverdier, og i praksis gjøres dette ved å omfattende og langvarig testing av treets egenskaper i avkom- eller klonforsøk som er plantet over geografiske og miljømessige gradienter. I Norge er det i dag mest vanlig å benytte rene avkomforsøk. Avlsverdiene blir da beregnet ut fra prestasjonene til avkommene, som er halv- eller fullsøsken, fra hvert enkelt individ. Trær som gir avkom med gode prestasjoner for de egenskapene vi tester får altså høye avlsverdier. Eksempler for egenskaper vi tester for er klimatilpassing, vekst, kvistdiameter, densitet, stammeform osv.

 A  B

Bildene viser variasjon mellom kloner i Sanderud og Svenneby frøplantasjer.
Podningen til venstre på bilde A er avlstre Nr-5762, et pent, finkvistet og veksterlig tre. Podningene til høyre på bilde A er kloner av avlstre Nr-5924, like identiske som eneggede tvillinger og like kvistrike. Bildet er fra Sanderud frøplantasje. Podningen på bilde B er avlstre Nr-2710 i Svenneby frøplantasje. I avkomforsøk gir dette treet veksterlige avkom med rett vekst og lite skader. Som fristilt podning viser treet sitt vekstpotensiale som også påvirker greinsettingen. Riktig plantetetthet i forhold til boniteten betyr svært mye for trærnes kvalitetsutvikling. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
Side 3 av 22
Tilbake   |   Neste side