e-Bok: Arv


 

Beregningen av avlsverdier i foredlingen er nært beslektet det forskerne gjør når de skiller genetisk variasjon fra betydningen av miljø, og det er i hovedsak de samme statistiske modellene som benyttes i begge tilfellene.

Eksempler på genetisk variasjon i tilpasningsegenskaper mellom populasjoner
Alle treslag som hører til vårt nordlige miljø går gjennom rytmiske endringer i vekst og hvile gjennom året. Vekstrytmen har betydning for trærnes tilvekst og muligheter for å utvikle seg uten skader som følge av frost i vekstperioden. I naturlige populasjoner finner vi en kontinuerlig og systematisk (klinal) variasjon fra sør til nord og fra lavlandet til fjellstrøk i tidspunkt for vekstavslutning og vekststart. Vekstrytme og herdighet er tilpasningsegenskaper eller såkalte "adaptive" egenskaper. Dette er egenskaper som karakteriserer trærnes klimatilpasning og som er direkte påvirket av miljøet gjennom naturlig seleksjon. Vekstrytmen er genetisk bestemt og regulert av klimatiske faktorer, i hovedsak temperatur og daglengde, men modifiseres også av vanntilgang og lysintensitet (Skrøppa 2003).


Figur 2: Eksempel på klinal variasjon i frostherdighet om høsten. Frostherdighet er målt ved nåleskade. Herdigheten om høsten øker fra sør til nord og med høyde over havet.  

 

 

 

Side 4 av 22
Tilbake   |   Neste side