e-Bok: Arv

A

B

Figur 3: Eksempel på klinalvariasjon i frostskader. Variasjonsnivået i frostskader mellom og innen bestand. Figur A viser variasjon i frostskader mellom bestand ved forskjellige breddegrader. Jo lavere breddegrad jo mindre frostskader. Figur B viser variasjonen i frostskader mellom familier innen et bestand ved 65 ºN. Hvis vi ser på variasjonsnivået i frostskader mellom familiene på denne figuren ser vi at variasjonsnivået tilsvarer nesten fire breddegrader i bestandsforskjeller.Genetisk variasjon innen populasjoner
Selv om den gjennomsnittlige genetiske variasjonen i vekstrytme og herdighetsutvikling mellom naturlige populasjoner er stor, så er forskjellene i vekstrytme og herdighetsutvikling mellom ulike individer i naturlige populasjoner enda større. Forsøk viser at variasjonsbredden i frostherdighet om høsten mellom avkom fra 10 grantrær fra samme bestand kan være like stor som mellom provenienser med høydeforskjell på 400 m eller inntil tre breddegraders forskjell (Skrøppa 1991, Johnsen & Østreng 1994). Tilsvarende forskjeller finnes også for tilvekstperiodens lengde og strekningsvekst. Vi ønsker å selektere for økt vekst uten å gå på akkord med frostherdigheten, som er en viktig del av klimatilpasningen. Dette kan virke som motsetninger, siden frostherdige individer ofte avslutter veksten tidlig om høsten og på den måten får en kort vekstsesong. Faktum er imidlertid at det finnes familier som nettopp kombinerer dette, stor vekst med god klimatilpasning.

Side 5 av 22
Tilbake   |   Neste side