e-Bok: Arv

 

Andre egenskaper som er sterkt genetisk styrt, og lite miljøpåvirket:
- Farge på blomster
- Grentyper
- Kongletyper

Disse egenskapene er lett gjenkjennelige, uavhengig av miljøbetingelsene som trærne vokser i. Egenskapene har imidlertid ingen sammenheng med viktige vekst og kvalitetsegenskaper og er derfor ikke utvalgskriterier i foredlingsarbeidet.


 

Grankonglenes farge. Grankonglenes farge er genetisk bestemt, men har sannsynligvis ingen betydning for frøkvaliteten verken fysiologisk eller genetisk. Det er imidlertid i følge Ruden (1961) en større andel trær med grønne (chlorocarpa) kongler enn med røde (erythrocarpa) kongler i sydligere provenienser. Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket

   

Side 7 av 22
Tilbake   |   Neste side