e-Bok: Arv

Variasjon i adaptive karakterer – nøkkelen for tilpasning til et endret klima
Hvorvidt en populasjon har potensial for raskt å kunne tilpasse seg klimaendringer avhenger i stor grad av variasjon i kvantitative karakterer som styrer tilpasningsevnen. Den beste måten å måle hvorvidt en populasjon har evne til å respondere på raske miljøendringer er å kjenne den underliggende kvantitative genetiske variasjonen siden det er denne diversiteten seleksjonen virker på.

Variasjonen i de kvantitative karakterer er gjerne kontinuerlig, ofte normalfordelte og påvirkes, som sagt, i stor grad av miljøet. Disse kvantitative egenskapene er ikke styrt av enkelte gener, men av mange gener. For å knytte variasjonen i fenotypen til variasjon i molekylærgenetiske karakterer må man først dissekere disse komplekse egenskapene og prøve å finne assosiasjonen mellom disse egenskapene og deres mange underliggende gener. Variasjon i kvantitative egenskapene kan altså ikke enkelt knyttes til et sted på genomet eller til den variasjonen vi finner i et gen. 

Generelt har man for bartrær vist at variasjonsmønstrene i såkalte nøytrale markører ikke er korrelert med variasjonen i kvantitative karakterer. Variasjonsmønstrene i kvantitative karakterer gjenspeiler hovedsakelig forskjellig seleksjonstrykk. Nøytrale markører derimot påvirkes ikke av seleksjon. De nøytrale markørene er godt egnet til å beregne genflyt, genetisk diversitet generelt, innavl og slektskap, men kan i liten grad kobles opp mot spesifikke kvantitative egenskaper. 

Illustrasjon på variasjon i tidspunktet for knoppsetting.
De mørkegrønne plantene har gått i knopp. Tidspunktet for knoppsetting er en arvelig egenskap som karakteriserer vekstavslutningen på høsten. Livet for foredlerne hadde vært enkelt hvis det bare var et enkelt gen som styrte tidspunket for knoppsettingen.  Foto: Gisle Skaret, Fylkesmannen i Nordland
Side 8 av 22
Tilbake   |   Neste side