e-Bok: Arv

  

Stor variasjon innen populasjonen også når det gjelder molekylærgenetisk variasjon
Genetisk fingerprinting av mer enn 1700 grantrær fordelt på 37 populasjoner, samlet over granas utbredelsesområde i Nord-Europa, viser at mindre enn 3% av totalvariasjonen kan forklares av genetiske forskjeller mellom populasjonene. I gjennomsnitt finner vi altså at 97 % av all variasjonen som er funnet totalt, forekommer i hver populasjon representert ved 48 individer. Selv om vi finner klinalvariasjon for disse karakterene, er grovt sett mesteparten av variasjonen tilstede i de fleste populasjoner. Basert på disse studiene vil man altså kunne ta godt vare på store deler av den genetiske variasjonen som finnes ved å bruke ca 50 trær i foredlingspopulasjonene til hver region. Hvis vi da har ulike foredlingspopulasjoner for ulike geografiske regioner vil slik kunne ta vare på et svært bredt utvalg også av sjeldne alleler.

Men, det er derimot viktig å presisere at de områdene i DNA-molekylet vi har undersøkt her bare representerer bare en liten del av granas nøytrale genom. De markørene vi har brukt er ikke koblet opp mot variasjon i kvantitative egenskaper, som for eksempel skuddskyting og vekstavslutning. Graden av differensiering for slike tilpasningsegenskaper er større enn den differensieringen vi måler med nøytrale molekylær genetiske markører.Figur 5: Illustrasjon av et DNA molekyl. De fire forskjellige fargene representerer fire forskjellige baser (A G C T). Endring i rekkefølgen på disse basene gir endringer i DNA molekylet. Mesteparten av den genetiske variasjonen vi finner mellom individer har ingen påviselig effekt – den ligger i såkalte nøytrale områder, mellom genene, man sier at denne variasjonen er fenotypisk nøytral. Det er i disse områdene mellom genene at man har utviklet såkalte nøytrale genetiske markører. Endringer i DNA sekvensen innen et gen fører heller ikke nødvendigvis til en endring i en egenskap. Dette kan du lese mer om på for eksempel http://gensidene.uib.no/start.html.

Side 9 av 22
Tilbake   |   Neste side