e-Bok: Arv

 

Kapittel 2: Innvandringshistorie og genetisk struktur hos gran

Molekylærgenetisk struktur hos gran – et resultat av tidligere tiders klimaendringer
Under den siste istid var hele Fennoscandia dekket av is og store deler av Europa var dekket av steppe og tundra. Mange av de europeiske artene var trengt tilbake til varmere områder i Spania, Italia og Balkan. Hardføre arter overlevde også lenger nord og øst. Da isen trakk seg tilbake for omlag 10 000 år siden, fulgte artene etter og koloniserte det nye landet.

Fossilfunn og genetiske resultater viser at gran overlevde siste istid i mange refugier i Europa. Det nordlige utbredelsesområdet ble kolonisert fra et refugium i Russland. Mesteparten av det sørlige utbredelsesområdet ble kolonisert fra de sørøstlige Alpene, de sørlige delene av det Bøhmiske Massivet, og de nordlige Karpatene. Grana overlevde i tillegg i refugier i de sørlige Karpatene, de sørvestlige Bulgarske fjellene og i de Dinariske Alpene. I dag kan mye av granas genetiske strukturer forklares av utbredelsen den hadde under siste istid og videre hvordan den spredte seg fra sine istidsrefugier når klimaet ble varmere.


Figur 6
: Illustrasjon av ekspansjonen av gran i Europa etter siste istid. Kartet viser en interpolering av alderen, i tidsintervall på tusen år før nåtid, av fossilt pollen.  


 

Side 10 av 22
Tilbake   |   Neste side