e-Bok: Arv

 

Gran i Nord- og Mellom Europa utgjør to genetiske grupper
Grana har med sin kontinuerlige utbredelse i nordområdene og med sin store produksjon av frø og pollen, stor genetisk variasjon. I denne variasjonen finner vi tydelige mønstre som følge av tidligere tiders klimaendringer. 

I dag er grana i Nord-Europa og Mellom-Europa to klart adskilte genetiske grupper som følge av geografisk isolasjon over flere istider. I Nord-Europa utgjør gran èn genetisk gruppe, mens grana i Mellom- og Sør-Europa utgjør flere genetiske grupper. Resultatene presentert her er basert på variasjon i DNA fra mitokondriene. Mitokondrie har eget DNA, og hos de fleste bartrær er mitokondrie DNA nedarvet fra mor og spredt bare med frø.

Kartet illustrerer de forskjellige genetiske gruppene av gran i Europa. Den største genetiske gruppen i Mellom-Europa er utbredt i Alpene og Karpatene (rød på kartet). Basert på fossildata vet vi at det har vært refugier i begge disse områdene selv om grana her ikke er genetisk differensiert. Dette viser at man ikke alltid finner genetiske forskjeller mellom refugier. En annen genetisk gruppe finner vi nord for Alpene i det Bøhmiske Massivet (gul på kartet). I de sørlige delene av Karpatene og i de Bulgarske fjellene finner vi en tredje gruppe (orange på kartet) og i de nordlige Dinariske Alpene finnes en fjerde gruppe (grønn på kartet).Figur 7: Geografisk fordeling av genetiske grupper (vist med forskjellig farge) av gran i Europa. Stjernene viser refugiene der gran sannsynligvis vokste under siste istid. Refugienes plassering er basert på fossildata.

Side 11 av 22
Tilbake   |   Neste side