e-Bok: Arv

Granas spredningsveier fra Russland til Norge
Selv om det i Nord-Europa bare finnes en genetisk hovedgruppe av gran som følge av at det har vært et refugium, er det mange genetiske varianter innen denne gruppen. Den geografiske spredningen av genetiske varianter forteller mye om granas vandring fra de eldste områdene i Russland til dagens utbredelse. På kartet er de genetiske variantene illustrert med forskjellige farger og symboler. 

I Sør-Finland, Nord-Sverige, Midt-Norge og Nord-Norge finnes det bare en genetisk variant. I Russland, Baltikum, Nord-Finland og i de sørlige delene av Sverige og Norge finnes det derimot flere genetiske varianter. Siden vi finner varianter i Sør-Norge og Sør-Sverige som helt mangler i de nordlige delene av Sverige og Norge, har disse høyst sannsynlig kommet langs en annen og sørlig spredningsvei direkte fra Baltikum over Østersjøen. 

Grana har sannsynligvis hatt to, kanskje tre separate spredningsveier inn til Skandinavia fra Russland. En nordlig over Finland som har fulgt fastlandet nord for Østersjøen, en som gikk over de sørlige delene av Finland og over til midt Sverige, og en sørlig over Baltikum og over Østersjøen til sørlige deler av Skandinavia. Granfrøene blir spredt med vinden og kan blåse svært langt over skare og is. Det er derfor sannsynlig at grana kunne spre seg over svært lange avstander.Figur 8
: Kartet illustrerer enkelte genetiske varianter hos gran i Nord-Europa. Granas spredningsveier i Nord-Europa, fra Russland til Skandinavia, er tegnet inn med piler

Side 12 av 22
Tilbake   |   Neste side