e-Bok: Arv

 

Viktig å velge ubeslektede trær
I utvelgelse av framtidas foredlingspopulasjoner er vi i dag svært opptatt av å velge ut ubeslektede trær. Ved å kartlegge foredlingspopulasjonen ved hjelp av nøytrale molekylærgenetiske markører har vi mulighet til å kontrollere slektskapet og følge utviklingen av diversiteten gjennom flere generasjoner. Ved å velge ubeslektede trær vil vi kunne produsere frø i frøplantasjene som har liten grad av innavl. En av grunnene til at dagens frøplantasjefrø gir bedre trær enn bestandsfrø, henger sannsynligvis sammen med at vi i frøplantasjene får en oppheving av innavl. 

Eksempel på diversitet i frøplantasjer
Studier gjort med DNA-markører på foredlingspopulasjoner og i frøplantasjer av douglasgran i British Colombia viser at genetisk diversitet, både antall alleler og heterozygositet, faktisk er større enn naturlige populasjoner. Dette er først og fremst på grunn av at man i frøplantasjene har individer fra mange populasjoner og slik samler artens variasjon ved å inkludere differensieringen mellom bestandene. Gjennom generasjonene opprettholdes heterozygositeten ved at man tilrettelegger for krysning mellom individer fra forskjellige bestand ved å plante ubeslektede individer ved siden av hverandre.


Frøplantasjefrø kan gi høyere diversitet i skogen.  Avkom fra Lyngdal frøplantasje i Forsjord i Nordland.  Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket

Side 18 av 22
Tilbake   |   Neste side